Drukuj

 

Grzegorz Hołubowicz                                                                                                              Supraśl dn. 2014-02-15

 

Członek OSP w Supraślu

 

Radny RM w Supraślu VI kadencji

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury

 

i Bezpieczeństwa Publicznego

 

 

 

 

 

Reprezentując członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Supraśl w Radzie Miejskiej w Supraślu, pragnę złożyć sprawozdanie z mojej działalności na rzecz OSP w gminie Supraśl za lata 2010 – 2014

 

 

 

 

 

  1. W 2010 roku udało się pozyskać za moim pośrednictwem oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego mienie po byłej Szkole Podoficerskiej PSP w Supraslu – które to mienie zostało przeznaczone na działalność statutową OSP Supraśl, OSP Ogrodniczki i OSP Sokołda.

  2. W roku 2011 na mój wniosek za porozumieniem z Zarządem OSP Supraśl w Radzie Miejskiej wprowadzono do budżetu sumę 6 tys zł. na wykonanie posadzki w garażu OSP w Supraślu

  3. Złożyłem wniosek do budżetu gminy w porozumieniu z Zarządem OSP Sokołda i Sołtysem Sokołdy o przeznaczenie środków budżetowych na remont, termodernizację i rozbudowę OSP w Sokołdzie. Realizacja odbyła się w latach 2012 – 2013. ostatecznie wyremontowany budynek przekazano do użytku w styczniu 2014r.

  4. W roku 2012 za moim pośrednictwem oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego i w porozumieniu z Zarządem OSP Ogrodniczki dokonano bezgotówkowego nabycia samochodu Land Rover Discovery, który jest obecnie remontowany i zostanie wykorzystany do działań ratowniczo – gaśniczych w gminie Supraśl.

  5. W roku 2013 na mój wniosek zabudżetowano w gminie Supraśl 20 tys PLN. na wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w Remizie w OSP Ogrodniczki, realizacja odbyła się w grudniu 2013r.

  6. W porozumieniu z Radnym Michałem Kozłowskim Szefem Struktur PO w gminie i Prezesem Zarządu OSP Supraśl Krzysztofem Kwasiborskim uczestniczyłem w spotkaniu z Posłem ziemi Podlaskiej Panem Damianem Raczkowskim , za pośrednictwem którego podzielono się problemami Remizy OSP w Supraślu. Pan Poseł wystosował interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego, o problemach lokaowych OSP Supraśl. Odpowiedź na interpelacje przez Pana Ministra została skierowana do Urzędu Miejskiego w Supraślu, Starostwa Powiatowego w Białymstoku i Wojewody Podlaskiego i ostatecznie nadała impet i działanie w celu przekazania części budynku przy ulicy 3 – maja w Supraślu na własność gminy i celów statutowych OSP Supraśl. Działania mające na celu przekazanie obiektu dla OSP prowadziłem również samodzielnie z Burmistrzem Supraśla Panem Radosławem Dobrowolskim, Starostą Powiatu Białostockiego, Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP , Radą Miejską oraz Prezesem Zarządu Wojewódziego OSP w Białymstoku – przekazanie obiektu odbędzie się w marcu 2014r.

  7. W budżecie gminy na 2014r. wniokowałem w porozumieniu z Zarządem OSP Supraśl o przyznanie 60 tys PLN na zakup drugiego wozu pożarniczego dla OSP Supraśl. Wniosek został ujęty w planie budżetowym na 2014r. i przy wsparciu innych jednostek doczeka się realizacji jeszcze w 2014r.

 

 

 

 

 

Ponadto uczestnicząc w pracach Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, której jestem przewodniczącym i Radzie Miejskiej w Supraślu wspieram wszystkie działania w celu polepszenia bazy lokalowej i sprzetowej dla OSP w Gminie Supraśl, min. remontu nowej bazy lokalowej OSP Supraśl – 90 tys PLN i 20 tys PLN na wykonanie ogrzewania CO w OSP Sokołda.

 

 

 

 

Wierząc że moje działania przyczyniły się do poprawy działaności OSP w Gminie Supraśl pragnę podziękować wszystkim druchnom i druchom OSP w Gminie Supraśl za okazane zaufanie i poparcie w wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Supraślu dzięki której to funkcji jestem w stanie służyć sprawom OSP.

 

 

Członek OSP w Supraślu, Radny

 

 

Grzegorz Hołubowicz

 

 

Monday the 17th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.