Drukuj

file:///E:/GRZE%C5%9A/AWybory%202014/Program%20Wyborczy%20Ho%C5%82ubowicz.html

PROGRAM WYBORCZY

 

GRZEGORZA HOŁUBOWICZA

 

KANDYDATA NA BURMISTRZA SUPRAŚLA I RADNEGO MIEJSKIEGO

Kadencja 2014 - 2018

KWW NIEZALEŻNI

 

Szanowni Państwo

Mam wielki zaszczyt przedstawić Państwu swój Program Wyborczy

na następną kadencję 2014 - 2018 do samorządu terytorialnego

Gminy Supraśl.

Wierzę, że wyzwanie które podejmuję, zostanie

zrealizowane z Państwa poparciem i przyczyni się do rozwoju naszej Gminy.

 

 1. Bilans otwarcia. Przeprowadzenie zewnętrznego audytu - kontroli otwarcia

  w Urzędzie i działalności wszystkich jednostek organizacyjnych (KZB, CKIR)

  w Gminie z dwóch wcześniejszych kadencji czyli od roku 2006.

   

 2. Ekonomiczne i gospodarcze zarządzanie gminą bez zbędnych niecelowych

  wydatków z jednoczesnym proporcjonalnym do wpływów i sprawiedliwym

  podziałem środków budżetowych we wszystkich miejscowościach gminy.

   

 3. Budowy głównych dróg w gminie wymagają ulice: Kościelna, Źródlana, Nowa,

  Szkolna, Kodeksu Supraskiego, Osiedle Robotnicze, Mareckiego, Posterunkowa, Paryska,

  Waszyngtońska, Helsińska, Ottawska, Górna, Szpacza, Lisia, Niedźwiedzia,

  Leszczynowa, Zielarska, Szosa Supraska, Oliwkowa, Melisowa, Berlińska,

  Klonowa, drogi od Grabówki do Henrykowa i w Henrykowie, oraz najważniejsze

  ciągi komunikacyjne w miejscowościach gminy Supraśl, remont ścieżki

  rowerowej z Supraśla do Białegostoku.

   

 4. Budowa  parkingów przy Kościele w Grabówce i Cerkwi w Zaściankach.

   

 5. Budowa własnej oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w

  Grabówce, Zaściankach, Supraślu, Sokołdzie i innych miejscowościach wg.

  potrzeb z jednoczesną modernizacją  istniejących instalacji.

   

 6. Budowa  krytego kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego przy Bulwarach

  Supraskich jako alternatywa dla turystycznego rozwoju miejscowości w ciągu

  całego roku oraz swobodnego dojazdu do Bulwarów wraz z parkingiem, w tym

  dla Camperów. Modernizacja Plaży Miejskiej w tym budowa pomostu na zalewie

  Supraskim.

   

 7. Wspieranie lecznictwa i profilaktyki w zakresie różnych chorób oraz profilaktyki

  dentystycznej dla dzieci i młodzieży, poprzez lecznicze programy gminne.

   

 8. Generalny remont wraz z rozbudową w niezbędną infrastrukturę Stadionu

   Miejskiego w Supraślu.

   

 9. Wspieranie tworzenia nowych stanowisk pracy dla mieszkańców gminy.

   

 10. Wprowadzenie niezbędnych korekt kursowania komunikacji miejskiej BKM w

  Gminie oraz dostosowanie ilości kursów oraz godzin kursowania do potrzeb

  mieszkańców z wprowadzeniem pierwszej strefy komunikacji zbiorowej dla całej

  gminy.

   

 11. Wspieranie działalności kulturalnej stowarzyszeń z gminy, dbałość o

  zrównoważony rozwój placówek kulturalnych. Dotowanie  działalności sportowej

  - łucznictwa, zapasów, narciarstwa, snowboardingu.

   

 12. Restrukturyzacja Komunalnego Zakładu Budżetowego z gwarancją

  wprowadzenia pracowniczego pakietu socjalnego.

   

 13. Budowa  hali sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodniczkach

   

 14. Budowa Przedszkola Samorządowego w Grabówce.

   

 15. Doposażenie gminnych jednostek OSP w tym zakup samochodu pożarniczego

  dla OSP  Ogrodniczki. Utrzymanie Straży Miejskiej i Posterunku Policji w

  Supraślu.

   

 16. Promocja Gminy Supraśl na zewnątrz oraz rozwój turystyki w tym rewitalizacja

  Ścieżki Zdrowia, stoku w Ogrodniczkach oraz budowa  placów zabaw na

  osiedlu Lewitówka i Brzozówka w Supraślu.

   

 17. Wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców i utworzenie stref ekonomicznych na

  terenie Gminy sprzyjających rozwojowi i zdobywaniu nowych miejsc pracy.

   

 18. Samorząd mieszkańców dla mieszkańców i przez mieszkańców, jako gwarancja

  bezpieczeństwa, uczciwości, równości wobec obywateli i sprawiedliwego

  współdecydowania o Gminie Supraśl.

   

  Z wyrazami szacunku 

  Grzegorz Hołubowicz

 

Monday the 17th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.