Drukuj

Akcja w Supraślu „Pomagamy Przetrwać Zimę”

Działania OSP podczas czyszczenia jazu przy Bulwarach

 Pływanie na byle czym 4 miejsce sierpień 2013

 

Kontrola stanu przepompowni w Gminie

Land Rover dla OSP Ogrodniczki

Naprawa placu zabaw

Pływanie na byle czym 2011