Drukuj

 

W dniu 20. 03. 2012r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury na którym podjęto ważne uchwały w formie opinii Komisji

 

Jedną z ważniejszych decyzji było wydanie opinii w sprawie Teatru Wierszalin w Supraślui rozwiązaniu problemu siedziby Teatru.

Wypracowano wniosek i przegłosowano wydając tym samym opinię

 

Opinia Komisji Infrastruktury:


DAROWIZNA DLA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO NIERUCHOMOŚCI PRZY

ULICY KOŚCIELNEJ 4 O NR GEODEZYJNYM 667/2

ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM

- NA CELE TEATRU WIERSZALIN LUB

INNEJ WOJEWÓDZKIEJ JEDNOSTKI KULTURY

PO UZGODNIENIU Z SAMORZĄDEM SUPRAŚLA

 

ZAGŁOSOWAŁO RADNYCH - 9
PRZECIW 3

Komisja Oświaty .....

 

Wydano opinię o zakup nowego 28 osobowego autobusu dla ZSS w Supraślu do kwoty 200 000 tys. Zł

Monday the 17th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.