Drukuj

Posiedzenie komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

 

13.09.2012 r.

godzina 16:00

Urząd Miejski w Supraślu

Program obrad:

  1. Otwarcie – przyjęcie porządku dziennego.

  2. Analiza bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Supraśl.

  3. Zaopiniowanie projektów uchwał :

a) w sprawie nadania nazwy ul.Szafirowa w Henrykowie,

b) w sprawie nadania nazwy ul.Jagodowa w Sobolewie.

4. Zaopiniowanie wniosku Pana Piotra Mieldzicza w sprawie sprzedaży dzierżawionej działki nr 23 położonej w Supraślu przy ul.Źródlanej.

5. Rozpatrzenie wniosku Pana Tomasza Saniukiewicza w sprawie użytkowania wieczystego.

6. Rozpatrzenie wniosku Pana Henryka Maliszewskiego w sprawie przedłożenia umowy dzierżawy na część działki nr 1924/3 położonej w Supraślu przy ul.11 Listopada 25.

7. Rozpatrzenie wniosku Lesława G. i Bożeny M.Pietrasz w sprawie nieodpłatnego przekazania udziału 3281/80900 części prawa użytkowania wieczystego w działce nr 101/55 o pow.0,8090 ha, położonej we wsi Grabówka, z przeznaczeniem pod ul.Leśna Polana.

8. Rozpatrzenie wniosku Anny Dwulit, Lucyny Górskiej, Michała Trochima oraz spadkobierców Stefanii Kulikowej w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Supraśl udziałów w wydzielonej działce powstałej z podziału działki 1950/1.

9. Informacja na temat stanu zaawansowania prac związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Supraśl (teren obok cmentarza w Karakulach)

10.Sprawy różne – wolne wnioski.

11.Zakończenie.

Monday the 17th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.