Drukuj 

 

 

 

 

W dniu 17.12.2012r. o godzinie 16.00 na sali obrad Urzędu Miejskiego w Supraślu

 

odbędzie się Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

 

na której będą opiniowane inwestycje na 2013r w gminie oraz wydatki budżetowe na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w granicach kompetencji Komisji, oprócz wysublimowania dodatkowych środków na zakup wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Supraśl będą również propozycje wsparcia finansowego dla Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Granicznej.Tematem posiedzenia będzie również opiniowanie projektów uchwał tzw. "Śmieciowych" w zakresie ustalania wysokości stawek i sposobów naliczania odpłatności wg zasad nowej Ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku a także zaopiniowanie projektu uchwał zagospodarowania terenów w granicach wsi Ciasne - Sobolewo dotyczących zmian w obrębie poligonu wojskowego "Zielona"

 

Na ostatniej Komisji oraz XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 13.12.2012r. dokonano zmian w budżecie na 2012r. i wprowadzono dwa punkty do realizacji, które będą wykonane jeszcze w miesiącu grudniu b.r. są to:

 

- wykonanie poręczy ułatwiających wejście przy schodach do Bulwarów od strony ulicy arcybiskupa. gen. Mirona Chodakowskiego

 

- oświetlenie Klasztoru Męskiego i podłączenie do energetycznej sieci miejskiej

 

 

 

 

 
 

Monday the 17th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.